ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK OD 15.1.2019

31.10.2018

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 15.1.2019 dochádza k zmene Raiffeisen obchodných podmienok z dôvodu legislatívnych, technických a procesných zmien dotýkajúcich sa poskytovania našich služieb.
Nové Raiffeisen obchodné podmienky nájdete v našich obchodných priestoroch alebo na tomto odkaze. Detailnejšie informácie o konkrétnych zmenách sme našim existujúcim klientom zaslali v pravidelných výpisoch za mesiac október alebo v samostatnom oznámení.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom Infolinky.

S úctou,

Raiffeisen banka

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/novinky/zmena-obchodnych-podmienok-od-15-1-2019.html