Otvorili sme detskú pobočku v mestečku povolaní Otvorili sme detskú pobočku v mestečku povolaní

Otvorili sme detskú pobočku v mestečku povolaní

13.11.2014

Od 3.12. 2014 budú všetkým našim klientom, ktorí využívajú služby mobilného operátora O2 a dostávali SMS notifikáciu z tel. čísla 62101, zasielané SMS notifikácie z nového telefónneho čísla 0902 022 200.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/o-raiffeisen-banke/novinky/otvorili-sme-detsku-pobocku-mestecku-povolani.html