Devíza nákup – bezhotovostné transakcie v cudzej mene pripísané na účet/kartu (napr. platba v mene USD pripísaná na účet klienta vedeného v mene EUR)
    Devíza predaj – bezhotovostné transakcie v cudzej mene odpísané z účtu/karty (napr. platba kartou  v mene USD odpísaná z účtu vedeného v mene EUR)

    Tlačiť
    www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
    https://www.raiffeisen.sk/FAQ/kurzovy_listok/