Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier

Sporte si na dôchodok na osobnom dôchodkovom účte bez toho, aby ste čokoľvek platili zo svojich peňazí.

 

Výhody

 • Neplatíte nič navyše – na váš osobný dôchodkový účet sa pripisuje časť odvodov, ktoré tak či tak platíte na dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne. II. pilier je teda jediné sporenie, kde nemusíte platiť nič z vlastných peňazí.
 • Dôchodkové úspory sú váš súkromný majetok a celá nasporená suma je predmetom dedenia. Vaše úspory tak nikdy neprepadnú, ale využijete ich vy alebo vaši blízki.
 • Vyplácanie nasporenej sumy aj v hotovosti – ak po dosiahnutí dôchodkového veku splníte určité podmienky, môžete si nechať celú nasporenú sumu vyplatiť aj jednorazovo v hotovosti.
 • Počas materskej dovolenky za vás sporí štát - na váš osobný dôchodkový účet stále prichádzajú peniaze.


Ako funguje II. pilier

 • Do II. piliera sa presúva časť odvodov, ktoré inak platíte štátu (do Sociálnej poisťovne).
 • Z dôchodkového poistenia, ktoré tvorí 18 % z hrubej mzdy, sa do II. piliera presúva 4 %.
 • Každý sporiteľ má v dôchodkovej spoločnosti vytvorený osobný dôchodkový účet, kde sú evidované jeho úspory.
 • Úspory v II. pilieri sa zhodnocujú v dôchodkových fondoch.
 • Allianz SDSS spravuje 2 fondy: PROGRES (negarantovaný indexový fond) a GARANT (garantovaný dlhopisový fond).

Zmeny v II. pilieri

Do II. piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1.5.2023.

Zvýšila sa veková hranica pre vstup do II. piliera až do dovŕšenia veku 40 rokov.

Vieme urobiť prestup z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez potreby akceptačného listu. 

 Január 2023

--- WJdocId-437326 ---
--- WJdocId-437327 ---
--- WJdocId-437328 ---
--- WJdocId-437329 ---

1. máj 2023

--- WJdocId-437330 ---
--- WJdocId-437331 ---
--- WJdocId-437332 ---

1. júl 2023

--- WJdocId-437333 ---

1. január 2024

--- WJdocId-437334 ---

Dôchodok z II. piliera

Po dosiahnutí dôchodkového veku si v dôchodkovej spoločnosti alebo v Sociálnej poisťovni dohodnete vyplácanie doživotného alebo dočasného dôchodku.

Dôchodok je vyplácaný z dvoch zdrojov (I. pilier a II. pilier) a môže byť vyšší ako len ten z I. piliera. Nemusíte sa tak spoliehať len na štátny dôchodok, ktorého výška bude v budúcnosti otázna.

Ak dôchodok z I. piliera dosiahne určitú zákonom stanovenú úroveň (cca 430 EUR), všetky peniaze nasporené v II. pilieri si môžete nechať vyplatiť aj jednorazovo v hotovosti.


Podmienky získania

Do II. piliera môže vstúpiť každý, kto doposiaľ nedovŕšil vek 40 rokov a už v minulosti pracoval a platil odvody na dôchodkové pripoistenie do Sociálnej poisťovne. To môžu byť:

 • zamestnanci, za ktorých odvody odvádzal zamestnávateľ,
 • študenti na brigáde, za ktorých boli platené odvody
 • samoplatcovia, ktorí si odvody platili dobrovoľne sami (dobrovoľne nezamestnaní...)

Existujú špeciálne profesie, ktoré nie sú zapojené do dôchodkového systému prostredníctvom Sociálnej poisťovne (policajti, hasiči, vojaci). Takíto klienti by mohli vstúpiť do II. piliera vtedy, ak by sa prihlásili do Sociálnej poisťovne, stali sa samoplatcami a dobrovoľne si aspoň jeden krát zaplatili dôchodkové odvody.

Účastnícku zmluvu k II. pilieru Allianz SDSS môžete uzatvoriť v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky.


Často kladené otázky

--- WJdocId-183747 ---
--- WJdocId-183748 ---
--- WJdocId-183749 ---
--- WJdocId-183750 ---
--- WJdocId-183751 ---
--- WJdocId-183752 ---
--- WJdocId-183753 ---
--- WJdocId-183754 ---
--- WJdocId-183755 ---
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/dochodok/dochodok-ii-pilier/starobne-dochodkove-sporenie-ii-pilier/