Účty v iných bankách

V súlade s platnou legislatívou vám Raiffeisen banka umožňuje sprístupniť vybrané platobné služby pre aplikácie tzv. tretích strán.

Ide o:

  • Poskytovanie informácií o účte (AISP) – na základe súhlasu klienta poskytuje Raiffeisen banka základné informácie o účte a transakciách na účte vedenom v Raiffeisen banke v aplikácii tretej strany. Raiffeisen banka nemá dosah na ďalšie použitie poskytnutých informácií touto aplikáciou.
  • Zadávanie platobných príkazov (PISP) – na základe súhlasu klienta umožní Raiffeisen banka vykonanie platobného príkazu zadaného v aplikácii tretej strany. Po odsúhlasení je za zaslanie platobného príkazu do Raiffeisen banky zodpovedná aplikácia tretej strany.
  • Potvrdenie dostupnosti sumy finančných prostriedkov (CISP) – na základe súhlasu klienta v prípade použitia platobného prostriedku viazaného na platobnú kartu, poskytuje Raiffeisen banka tretej strane na jej žiadosť potvrdenie o dostupnosti sumy finančných prostriedkov zodpovedajúcej platobnej operácii na účte klienta. Takýto súhlas neumožňuje tretej strane uskutočňovať platobné operácie.

Treťou stranou sa rozumie poskytovateľ služieb (TPP), ktorý:

  • spĺňa podmienky na poskytovanie služieb podľa regulácie o platobných službách (PSD2),
  • má licenciu na poskytovanie vybranej platobnej služby,
  • realizuje dopyt na účet klienta v banke (AISP), resp. iniciuje platobný príkaz (PISP) až na základe súhlasu klienta,
  • spĺňa podmienky týkajúce sa ochrany a použitia dát klienta a informuje klienta o tom, ako tieto dáta použije.

Tretie strany musia garantovať rovnakú úroveň bezpečnosti a ochrany klientských dát ako svojim klientom poskytujú banky. Tretie strany spadajú pod dohľad príslušných národných autorít. Na Slovensku je touto autoritou Národná banka Slovenska. Banka nemá dosah na ďalšie využitie informácií poskytnutých tretej strane.

Pre svoju bezpečnosť by mal klient zadávať svoje prihlasovacie údaje výlučne v zabezpečenom prostredí Raiffeisen banky, kde zároveň svoju platbu zadanú cez tretiu stranu aj autorizuje.

Informácie pre vývojárov

Informácie pre vývojárov sú dostupné v developerskom portáli na linke.

Developerský portál 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/ucet/zaujima-ma/aplikacie-tetich-stran/