Obnovte si sporenie pre lepší dôchodok

Život prináša rôzne finančne náročné situácie, ako sú napríklad zmena zamestnania alebo rodičovská dovolenka, ktoré sa môžu stať dôvodom prerušenia dôchodkového sporenia.

  • Nezabudnite si po prekonaní  týchto alebo podobných životných zmien vaše sporenie na dôchodok obnoviť. Je to dôležité pre udržanie vášho životného štandardu aj na dôchodku, na ktorom žijeme v priemere 18 rokov*.
  • V prípade, že sa na obnovenie sporenia zabudne, môže to mať negatívny vplyv na Váš budúci dôchodok. Preto, ak vám to okolnosti umožňujú, myslite na seba a zvýšte si svoj dôchodok už dnes. 

Príklad:

35 ročný Juraj si pred šiestimi rokmi prestal posielať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 50 EUR mesačne z dôvodu dočasnej straty zamestnania. Po 4 mesiacoch si našiel novú prácu, ale sporenie na dôchodok si zabudol obnoviť a nesporil si tak nasledujúcich 6 rokov, kým znovu nezmenil prácu. Zbytočne tak stratil viac ako 6 rokov, počas ktorých jeho nasporená suma mohla vzrásť o približne 4 470 EUR (pri nezmenenej výške príspevku) *.


  • Pre obnovenie svojho dôchodkového sporenia si nastavte trvalý príkaz na účet IBAN SK75 7500 0000 0002 5504 9623. Ako variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo. V prípade, že ste si príspevok posielali prostredníctvom zamestnávateľa, doručte mu kópiu účastníckej zmluvy a požiadajte ho o nastavenie zasielania príspevku z vašej mzdy.
  • Ak nemáte online prístup k účtu - môžete si trvalý príkaz zriadiť aj cez Infolinku 0850 850 555 alebo môžete navštíviť ktorúkoľvek pobočku Raiffeisen banky.
Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené riziko  a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu dôchodkového fondu v budúcnosti.
*Zdroje: SP, www.dochodkovakalkulacka.sk www.openiazoch.zoznam.sk 
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/dochodok/dochodok-iii-pilier/obnova-sporenia/