PLATNÉ OD: 27. 08. 2021

Všetky vkladové produkty banky sú vedené v mene EUR bez minimálneho vkladu/zostatku.

Účet

Účet Sadzba Nepovolené prečerpanie
EUR 0 % ročne 5,00 % ročne *

Kasička

Kasička Sadzba Nepovolené prečerpanie
EUR 0,05 % ročne 5,00 % ročne*

Rezerva

Rerzerva Sadzba Nepovolené prečerpranie
do 50 EUR 0,01 % ročne + 5,00 % ročne *
nad 50 EUR 19,90 % ročne + 5,00 % ročne *

Vklad

Vklad 1 rok 2 roky 3 roky
EUR 0,10 % ročne 0,15 % ročne 0,20 % ročne

Pôžička

Pôžička Sadzba Sankčný úrok
EUR od 0,00 % do 14,80 % ročne + 5,00 % ročne k štandardnému úroku

* sa može meniť v závislosti od predpisov občianskeho práva

Všetky vkladové produkty banky sú vedené v mene EUR bez minimálneho vkladu/zostatku.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/dolezite-informacie/urokove-sadzby/