PLATNÉ OD: 12. 06. 2024

Všetky vkladové produkty banky sú vedené v mene EUR bez minimálneho vkladu/zostatku.

Účet

Účet Sadzba Nepovolené prečerpanie
EUR 0 % ročne 9,25 % ročne *

Kasička

Kasička Sadzba Nepovolené prečerpanie
EUR 0,05 % ročne 9,25 % ročne *
Rezerva Sadzba Nepovolené prečerpranie
do 50 EUR 0,01 % ročne + 9,25 % ročne k štandardnému úroku *
nad 50 EUR 19,90 % ročne + 9,25 % ročne k štandardnému úroku *

Vklad

Vklad 1 rok 2 roky 3 roky
EUR 2,0 % ročne 2,5 % ročne 2,5 % ročne

Pôžička

Pôžička Sadzba Sankčný úrok
EUR od 5,90 % ročne + 9,25 % ročne k štandardnému úroku *

* sa može meniť v závislosti od predpisov občianskeho práva

Všetky vkladové produkty banky sú vedené v mene EUR bez minimálneho vkladu/zostatku.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/dolezite-informacie/urokove-sadzby/