Gesto pre Ukrajinu Gesto pre Ukrajinu

Raiffeisen banka prináša pomoc ukrajinským občanom

V týchto, pre ukrajinský národ nesmierne ťažkých časoch, nedokážeme zostať ľahostajní. Snažíme sa v čo najväčšej miere uľahčiť príchod ľudí z Ukrajiny k nám a zmierniť tak aspoň čiastočne ich náročnú situáciu.

Humanitárna pomoc

Naši kolegovia z Tatra banky a Raiffeisen banky priamo na hraniciach zabezpečujú pomoc nielen kolegom z ukrajinskej Raiffeisen banky, ale všetkým ukrajinským občanom, ktorí ju potrebujú – už viac ako 200 zamestnancov banky sa aktívne prihlásilo a neváhajú poskytnúť svoju energiu a čas na pomoc.

Na najbližší mesiac sme vyčlenili približne 100 000 EUR na humanitárnu pomoc, sme v teréne a ponúkame ubytovanie, dopravu, jedlo a čokoľvek, čo je aktuálne potrebné pre ľudí, ktorí utekajú do bezpečia. S niektorými organizáciami, zabezpečujúcimi humanitárnu pomoc, sa koordinujeme priamo na hraniciach.

Pripájame sa tak k obrovskej vlne solidarity a spolupatričnosti so všetkými Ukrajincami. Veríme, že sa nám podarí v čo najväčšej miere uľahčiť ich príchod do našej krajiny.

V prípade akýchkoľvek informácii nás neváhajte kontaktovať:

Zavolajte na *1100

Z pevnej linky volajte na číslo: 0800 00 1100

Zo zahraničia použite číslo: +421 2/5919 1000

Adresa elektronickej pošty: [email protected]


Zdravotná starostlivosť

Náš partner diagnose.me pripravil zdravotnú podporu pre ukrajinských občanov.

Spustil telefonickú Linku Zdravia pre Ukrajinu na čísle +421 2 21025075 aj s ukrajinsky hovoriacimi operátormi. Zabezpečuje tiež tlmočenie pri zdravotných konzultáciách so špecialistami a spoluprácu s klinikami, ktoré ponúkajú lieky na predpis a bezplatné odborné vyšetrenie.

Na webe ua.diagnose.me, ktorý je dostupný aj v ukrajinskom jazyku, sú informácie o tom, kde a ako môžu ukrajinskí občania získať zdravotnú starostlivosť na Slovensku - kartička poistenca, prístup k lekárom, liekom a pod.  Pripravuje sa tiež psychologická pomoc v ukrajinskom jazyku.


Štyri naše bankomaty už fungujú v blízkosti východných hraníc 

Dva bankomaty vo Vyšnom Nemeckom a po jednom v Ubli a v obci Veľké Slemence už slúžia svojmu účelu. Doposiaľ boli naše bankomaty vzdialené od hraníc desiatky kilometrov. Keďže ukrajinské hrivny v hotovosti sa na Slovensku nedajú využiť ani zameniť, jednoduchý prístup k hotovosti v eurách je pre občanov Ukrajiny utekajúcich do bezpečia veľmi dôležitý. 

Tatra banka a Raiffeisen banka pomáhajú ľuďom z Ukrajiny vo viacerých oblastiach. Ľahký prístup k finančným službám je jedna z najzákladnejších vecí, ktorú títo ľudia potrebujú, aby sa mohli dostať do bezpečia a začať si zariaďovať život v novej krajine. My im túto ťažkú situáciu chceme aspoň čiastočne uľahčiť. 

Zjednodušené bankové služby pre ukrajinských občanov nájdete na tomto odkaze.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/gestopreukrajinu/