Koronavírus Koronavírus

Zmeny a odporúčania súvisiace s aktuálnymi obmedzeniami

Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná. Pripravili sme pre vás tipy, ktoré môžu pomôcť k zníženiu šírenia koronavírusu. Prosím, venujte im svoju pozornosť:

* tieto informácie priebežne aktualizujeme. Posledná aktualizácia: pondelok 03. 05. 2021, 08:00 hod.

 
 • Otváracie hodiny:
  Všetky pobočky sú otvorené podľa štandardných otváracích hodín.
 • Covid opatrenia:
  Raiffeisen banka sa riadi pravidlami podľa vždy aktuálneho Covid automatu.
 

Počas štátnych sviatkov budú všetky pobočky zatvorené.

Zároveň prosíme klientov o dodržiavanie platných pravidiel v súvislosti s koronavírusom:

 • vstup do pobočky iba s ochranou tváre a nosa (rúško, šál a pod.),
 • vstup do pobočky na vyzvanie pracovníka,
 • po vstupe do pobočky si prosím dezinfikujte ruky,
 • počas čakania na obsluhu využívajte prosím priestor pred pobočkou a dodržiavajte 2 metrové odstupy od ostatných klientov,
 • obsluhovať môžeme iba jednu osobu na 15 m², vo vybraných pobočkách jednu osobu na 25 m2

Prosíme vás, aby ste vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne ochorenia Covid-19 zodpovedne pristupovali k svojmu okoliu.

Do našich pobočiek je vstup povolený len s platným potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR*.

*Režim vstupu osôb do prevádzok a priestorov Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka

Povinnosť mať negatívny test na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na:

a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
d) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
e) osoby nad 65 rokov veku,
f) dieťa do desiatich rokov veku,
g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
l) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
m) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu.


Možnosť odkladu splátok

Raiffeisen banka je pripravená vám pomôcť pri strate, alebo poklese príjmu spôsobeným koronavírusom a umožní vám odloženie splátok pôžičiek.

Zistiť viac o odklade splátok


Čo môžete vybaviť mimo pobočky

Vyberajte a vkladajte hotovosť prostredníctvom bankomantov a vkladomatov Tatra banky

 • Ak potrebujete vybrať alebo vložiť peniaze, využite nasledovné možnosti:
 • na výber hotovosti použite sieť bankomatov Tatra banky, kde máte každý výber kartou v cene Parádneho účtu,
 • môžete použiť aj bankomaty inej banky, v rámci Parádneho účtu máte 2 výbery mesačne z akéhokoľvek bankomatu,
 • na vklad hotovosti použite bezplatne svoju platobnú kartu prostredníctvom vkladomatov Tatra banky. Hotovosť bude pripísaná na ten účet, ku ktorému je vaša platobná karta vydaná.
 • Zostatok na svojom účte odporúčame tiež kontrolovať prostredníctvom siete bankomatov a vkladomatov Tatra banky.
 • Kde sa nachádza najbližší vkladomat alebo bankomat, si môžete pozrieť TU.
 • V prípade styku s hotovosťou, terminálom, bankomatom či vkladomatom dodržiavajte hygienické odporúčania – umývanie rúk, použitie antibakteriálneho gélu na báze alkoholu.

Plaťte bezpečne pomocou rýchlych platieb

 • Máte možnosť využívať rýchle platby do 50€.

 • Platiť cez rýchle platby môžete niekoľkokrát po sebe až vo výške 50€, kým nedosiahnete sumu 150€.

 • Pre následné obnovenie limitu rýchlych platieb je potrebné použiť kartu pomocou PIN kódu.

Využívajte Internet banking

 • Prevody spravíte bez nutnosti návštevy pobočky cez Internet banking z počítača alebo mobilu, vyhnete sa manipulácii s hotovosťou.
 • Cez Internet banking si viete skontrolovať aj zostatok na účte.

Ak sa neviete prihlásiť do svojho Internet bankingu, zavolajte nám na telefónne číslo Infolinky 0850 850 555.

Vybavujte pomocou aktívnej Infolinky

Naša Infolinka je vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 do 20.00 hod na telefónnom čísle 0850 850 555, viete pomocou nej:

 • zrealizovať prevod do 500 euro,

 • získať informáciu o zostatku na Vašom účte,

 • nastaviť, zmeniť alebo zrušiť trvalý príkaz aj inkaso,

 • požiadať o vydanie náhradnej platobnej karty.

Pre aktívne využívanie Infolinky stačí mať nahratú hlasovú vzorku. Zavolajte nám a pripravte si svoje klientske číslo, ktoré nájdete na žltej Raiffeisen kartičke alebo v zmluve. V prípade, že nemáte ešte nahratú hlasovú vzorku, okrem klientskeho čísla budete potrebovať aj aktivačný kód, ktorý si vygenerujete vo svojom Internet bankingu. Hlasovú vzorku s Vami nahráme počas telefonátu.


Bezplatná služba Lekár na telefóne

Využite našu jedinečnú službu, ktorá sa stará o vaše zdravie a zdravie celej vašej rodiny.

Volajte odborným zdravotníkom, ktorí vám okamžite poradia 12 hodín denne 365 dní v roku. V prípade, ak potrebujete radu od konkrétneho špecialistu, stačí si vopred dohodnúť termín konzultácie.

Zistiť viac o Lekárovi na telefóne


Zoznam najčastejších otázok

--- WJdocId-9088 ---
--- WJdocId-9089 ---
--- WJdocId-9090 ---
--- WJdocId-9091 ---
--- WJdocId-9092 ---
--- WJdocId-9093 ---
--- WJdocId-9094 ---
--- WJdocId-9095 ---
--- WJdocId-9096 ---
--- WJdocId-9097 ---
--- WJdocId-9098 ---
--- WJdocId-9099 ---
--- WJdocId-9100 ---
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/koronavirus/