Cezhraničná konverzia

  Predstavujeme poplatky za menovú konverziu (transakcie realizované platobnou kartou, výbery hotovosti z bankomatu) v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. Prirážka je vyjadrená v percentách voči poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu ECB.

   

  Kurzový lístok je platný od 

  Kurzový lístok je platný od 

   
  Krajina Prirážka v % *
  *

  Prirážka v % voči poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu ECB pre transakcie realizované platobnou kartou.

  Tlačiť
  www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
  https://www.raiffeisen.sk/sk/cezhranicna-konverzia/