Doplnkove dochodkove sporenie - III.pilier

Udržte si váš životný štandard a kvalitu života aj na dôchodku. Spoľahnite sa na seba a zabezpečte si dôchodok na úrovni už dnes.

 

Udržte si váš životný štandard a kvalitu života aj na dôchodku

 Spoľahnite sa na seba a zabezpečte si dôchodok na úrovni už dnes.

  • Príjmová nezávislosť v dôchodku

  • Dostatok prostriedkov na trávenie voľného času

  • Dostatok prostriedkov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť

 Viete že...?

Nárok na minimálny dôchodok vzniká až po 30 odpracovaných rokoch a jeho výška je iba 389,90 EUR.

Priemerný starobný dôchodok ku koncu roka 2023 bol 649 EUR. Bude Vám to stačiť?

Výšku budúcich štátnych dôchodkov negatívne ovplyvní prudký nárast počtu dôchodcov v nasledujúcich rokoch.

 

Hlavné výhody doplnkového dôchodkového systému

Získajte príspevok zamestnávateľa

Vďaka tomuto benefitu si môžete výrazne zvýšiť výšku vašich úspor a váš budúci dôchodok.

Ušetrite na dani z príjmu 19 %

Vďaka daňovej úľave si môžete každoročne odpočítať zo základu dane vlastné príspevky až do výšky 180 EUR, a tak ušetriť na dani z príjmu 34,20 EUR.

Využite jednoduchosť a flexibilitu

Počas sporenia si môžete kedykoľvek a bez poplatku upraviť výšku platby, prípadne aj dočasne prerušiť svoje sporenie bez sankcií.

Dedenie

Úspory v III. pilieri vrátane príspevkov zamestnávateľa sú predmetom dedenia alebo sú vyplatené vami určenej oprávnenej osobe.

Dostupnosť úspor

Po desiatich rokoch sporenia si vaše vlastné nasporené príspevky môžete kedykoľvek vybrať (vždy 1x za 10 rokov). Prehľad o sporení máte vždy poruke v mobilnej aplikácii Raiffeisen banke.


Unikátny prístup k dôchodkovému zabezpečeniu - Comfort LifeTB

Príspevky na III. pilier sa počas celej doby sporenia zhodnocujú vo fondoch s cieľom zvýšiť váš príjem v období na dôchodku. DDS Tatra banky ako jediná spoločnosť v sektore doplnkového dôchodkového sporenia používa personalizovanú investičnú stratégiu Comfort lifeTB, ktorá sa neustále prispôsobuje vášmu veku.

V prvých rokoch sporenia sa vo fonde zameriavame na investície do rastových aktív pre dosiahnutie čo najvyšších výnosov.

S pribúdajúcim vekom sa pomer investícií začína automaticky meniť v prospech konzervatívnejších aktív. Dôvodom je ochrana vašich úspor pred nepriaznivými pohybmi na finančných trhoch.


Ako to funguje?

Comfort lifeTB zjednodušene znamená dynamické investovanie na začiatku a ochrana úspor v záverečnej fáze sporenia.

Váš fond sa v prvých rokoch sporenia zameriava na čo najvyšší výnos a investuje najmä do rastových aktív, akými sú napríklad akcie. Vhodne nastavené investovanie zároveň z dlhodobého hľadiska prekonáva infláciu a chráni vaše úspory pred znehodnotením.

S vašim pribúdajúcim vekom sa pomer investícii začne automaticky meniť v prospech konzervatívnejších aktív. Dôvodom je ochrana vašich úspor pred neočakávanými poklesmi finančných trhov v období pred blížiacim sa dôchodkom, kedy je hodnota vašich úspor najvyššia. 

 

Viete, kedy pôjdete do dôchodku?

Rok 2023 priniesol viaceré legislatívne zmeny, ktoré ovplyvnia aj váš budúci dôchodok. Jednotná hranica odchodu do dôchodku vo veku 64 rokov bola zrušená. Zistite, kedy pôjdete po novom do dôchodku vy a za akých podmienok môžete odísť do dôchodku skôr.

Zistiť viac 

 

 Comfort lifeTB vs. konkurenčné fondy

Vhodne zvolený fond sa prispôsobuje vášmu veku a preto počas sporenia nie je potrebné meniť fond, v ktorom sporíte.

Fondy Comfort lifeTB majú aktívne riadené portfólio, ktoré dokáže flexibilne reagovať na globálny vývoj udalostí.

Automatické skonzervatívnenie v závere sporenia chráni vaše úspory pred poklesom finančných trhov.

 

 

Výber fondov

Comfort Life TB 2060

Pre klientov narodených v apríli 1988 a neskôr.

Viac informácií Viac

Comfort Life TB 2050

Pre klientov narodených v období  medzi júlom 1979 a marcom 1988.

Viac informácií Viac

Comfort Life TB 2040

Pre klientov narodených v období medzi decembrom 1970 a júnom 1979.

Viac informácií Viac

Comfort Life TB 2030

Pre klientov narodených v období medzi novembrom 1961 a novembrom 1970.

Viac informácií Viac

Comfort Life TB 2020

Pre klientov narodených v októbri 1961 a skôr.

Viac informácií Viac

 


Ako začať?

1. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Raiffeisen banky alebo zavolajte na Infolinku

Pracovník vám urobí prepočet na základe vašich údajov a vy získate obraz o tom, koľko si dokážete nasporiť, kým odídete do dôchodku!

Dôležitým faktorom pri dôchodkovom sporení je čas – čím dlhšie sa úspory zhodnocujú, tým vyšší bude aj váš doplnkový dôchodok.

Na uzatvorenie zmluvy budete potrebovať:

  • váš občiansky preukaz
  • v prípade, že sa rozhodnete určiť oprávnené osoby aj rodné číslo osôb, ktoré v prípade vašej smrti zdedia vaše úspory
2. Nastavte si sporenie

Sami viete, koľko chcete dostávať navyše  k štátnemu dôchodku. Podľa toho si zvoľte, koľko si chcete mesačne odkladať.  Nastavte si  trvalý prevodný príkaz v prospech sporenia na dôchodok. Minimálna výška mesačného príspevku účastníka nie je stanovená. Výšku príspevku aj frekvenciu platenia je možné kedykoľvek počas roka meniť.

3. Podpíšte účastnícku zmluvu

Veľkou výhodou je, ak na tretí pilier prispieva aj zamestnávateľ. Doručte zamestnávateľovi podpísanú zmluvu alebo, ak nás o to požiadate, ju zašleme za vás.  

Nezabudnite!

Čím skôr začnete sporiť, tým lepšie.

Chcem si sporiť


Časté otázky

--- WJdocId-8926 ---
--- WJdocId-8927 ---
--- WJdocId-8928 ---
--- WJdocId-8929 ---
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/dochodok/dochodok-iii-pilier/doplnkove-dochodkove-sporenie-iii-pilier/doplnkove-dochodkove-sporenie-iii.pilier/