Je len na Vašom rozhodnutí, aký ePIN si nastavíte vo svojom Internet bankingu

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/bezpecnost-ib/1.je-epin-pin-kod-k-platobnej-karte-totozny/