• Nárok vziká vtedy, ak ste boli aspoň 15 rokov dôchodkovo poistený.

  • Ak máte odpracovaných 40 rokov, môžete odísť do predčasného dôchodku.

  • Ak nemáte odpracovaných 40 rokov, do predčasného dôchodku môžete odísť najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

  • Ak ak nemáte ukončený pracovný pomer alebo podnikateľskú činnosť (s výnimkou vybraných povolaní definovaných zákonom), predčasný dôchodok nie je možné čerpať,

  • Predčasný dôchodok bude priznaný, ak výška vypočítanej penzie bude aspoň 1,6 násobok životného minima.

  Tlačiť
  www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
  https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/dds-odchod-do-dochodku/