Odhady sú uvedené v dnešných cenách (so započítaním inflácie vo výške 2 % ročne). Odhad dôchodku z I. piliera vychádza zo stochastického mikrosimulačného modelu vytvoreného výskumným tímom Oranžovej obálky z Univerzity Mateja Bela.

    Na výpočet odhadu výšky predpokladaného mesačného dôchodku z III. piliera boli použité nasledujúce parametre: mesačný príspevok 20 EUR (počítame s predpokladom, že výška príspevkov sa bude pravidelne zvyšovať), predpoklad, že v sporení sa bude pokračovať do predpokladaného dôchodkového veku 64 rokov a očakávaný odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. Parametre na výpočet odhadu, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Výpočty sú uvedené v sumách pred zdanením a môžu sa líšiť od skutočnosti. Grafické zobrazenie odhadov výpočtov má len informatívny charakter a vychádza z vyššie uvedených údajov pre výpočet odhadov dôchodku.

    Tlačiť
    www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
    https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/dds/