Komunikačný kanál medzi klientom a Raiffeisen bankou je zabezpečený pomocou technológie SSL.

  Bezpečné spojenie

  Keď sa prihlásite do Internet bankingu, ste pripojený bezpečným spojením. Bezpečné spojenie rozpoznáte na základe adresy URL, ktorá sa začína https://ib.raiffeisen.sk alebo podľa symbolu visiaceho zámku, ktorý sa zobrazí v pravom dolnom rohu vášho prehliadača.

  Šifrovanie

  Pri vašom spojení s Internet bankingom sa využíva technológia šifrovania Secure Sockets Layer (SSL) na zašifrovanie vašich osobných údajov predtým, ako sú odoslané z vášho počítača, aby sa zabezpečilo, že ich nikto iný neprečíta. V závislosti od nastavení prehliadača sa objaví pop-up okno, ktoré vás upozorní, že vstupujete na zabezpečenú stránku.

  V Raiffeisen banke používame 128-bitové SSL šifrovanie, ktoré je akceptované na úrovni priemyselného štandardu.

  Akékoľvek zasielanie správ v rámci Internet bankingu je podobne chránené pomocou šifrovacej technológie (na rozdiel od bežnej elektronickej pošty, ktorá zvyčajne nie je bezpečná).

  Vypršanie spojenia

  Ak sa po používaní on-line bankingu zabudnete odhlásiť, alebo váš počítač je neaktívny po určitú dobu počas spojenia, naše systémy vás automaticky odhlásia. Stránky zobrazené počas bezpečného spojenia sa neukladajú do dočasných (temporary) súborov na vašom počítači. Napriek tejto funkcionalite odporúčame všetkým klientom, aby sa vždy po ukončení práce s Internet bankingom odhlásili, hlavne ak pristupovali na naše služby z verejných, resp. neznámych počítačov.

  Tlačiť
  www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
  https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/nase-opatrenia/