Uvedené časy spracovania platia pre platobné príkazy zadané v kalendárne dni. Výnimkou sú platby mimo SR. Ak takýto príkaz zadávate po čase uvedenom v tabuľke alebo počas víkendu/sviatku, banka spracuje príkaz najbližší pracovný deň.

    Čas predloženia Dátum spracovania Dátum vysporiadania
  Platba do bánk skupiny RBI      
  V pobočke do 14:00 D D
  Internet banking do 14:00 D D
    od 14:00 do 18:00 D D+1
  SEPA platby mimo SR      
  Pobočka do 14:00 D D+1
  Internet banking do 18:00 D D+1
  Ostatné zahraničné platby      
  Pobočka do 14:00 D D+2
  Internet banking do 18:00 D D+2
         
  Okamžitá platba mimo SR do 24:00 D D

   

  Tlačiť
  www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
  https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/platobny-styk/zahranicna-platba/