Prostredníctvom našej infolinky viete zrealizovať prevod v rámci Slovenska do 500 EUR, spravovať trvalé príkazy a inkasá, požiadať o blokovanie karty a  o zaslanie náhradnej karty, aktualizovať si e-mailovú adresu, informovať sa o zostatku a iných detailoch vašich produktov.

    Tlačiť
    www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
    https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/pouzivanie/infolinka/