Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 1 000 EUR, výška mesačnej splátky: 15,00 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 13,15 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a. (fixná), RPMN: 10,11 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 1 423,15 EUR.

    Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

    Tlačiť
    www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
    https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/