Kalkulačka odchodu do dôchodku

Dôchodkový vek sa na Slovensku určuje na základe strednej dĺžky života. To znamená, že o vašom odchode do dôchodku rozhodne váš rok narodenia. Pričom platí pravidlo, že čím ste mladší, tým pôjdete do dôchodku neskôr.

 

Kedy pôjdem do dôchodku?

Zadajte rok vášho narodenia

1994

Vek odchodu do dôchodku je možné vypočítať pre osoby narodené v rokoch 2006 – 1954.

Ilustratívny príklad
Martin začal pracovať ako 20-ročný v roku 2004 a pracovný pomer nikdy neprerušil. Súčasne si sporí v III. pilieri. Dôchodkový vek dosiahne vo svojich 68 rokoch.

Odísť do dôchodku však môže aj výrazne skôr – už od dovŕšenia 60 rokov môže mať nárok na predčasný dôchodok. V prípade, že túto možnosť využije, jeho štátny dôchodok síce poklesne o 28,8 %, ale svoju životnú úroveň si vie udržať vďaka poberaniu doplnkového dôchodku zo sporenia v III. pilieri.

Výsledok

Vek odchodu do dôchodku

Počet rokov do dôchodku

Mám záujem

V prípade akýchkoľvek otázok navštívte jednu z našich pobočiek alebo kontaktujte Infolinku 0850 850 555. 


Môžem odísť do dôchodku skôr? 

Prečítajte si, za akých podmienok môžete odísť do dôchodku skôr a ako sa na predčasný dôchodok pripraviť. 

--- WJdocId-438491 ---
--- WJdocId-438492 ---
--- WJdocId-438493 ---
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/dochodok/zaujima-ma/kalkulacka-odchod-do-dochodku/