Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 10 000 EUR, výška mesačnej splátky: 179,49 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 155,19 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov rokov (lehota splatnosti je kratšia ako  požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 14,80 % p. a. (fixná), RPMN: 16,09 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 16 847,76 EUR. Po zohľadnení odmeny za celé obdobie splácania: Úroková sadzba: 9,78 % p. a. (fixná), RPMN: 10,34 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 14 143,76 EUR. Odmena Vám bude vyplatená za riadne splácanie každý rok vo výške až 338 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 2 704 EUR.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/10-000-eur-odmena-2704-eur/