Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky s 0% úrokom (RPMN): celková výška pôžičky: 1 000 EUR, výška mesačnej splátky: 10,42 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 10,10 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 0 % p. a. (fixná), RPMN: 0 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 1 000 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/1000-eur-za-15-eur/