Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 2 000 EUR, výška mesačnej splátky: 29,99 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 27,76 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako  požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a. (fixná), RPMN: 10,11 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 2 846,82 EUR.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/2000-za-30-eur/