Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 3 000 EUR, výška mesačnej splátky: 44,99 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 40,89 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a. (fixná), RPMN: 10,11 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 4 269,95 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní. Pre výpočet RPMN bol ako dátum čerpania Pôžičky použitý 13.06.2024, dátum prvej anuitnej splátky 14.06.2024.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/3-300-eur-za-50-eur/