Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 5 500 EUR, výška mesačnej splátky: 98,72 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 85,23 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako  požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 14,80 % p. a. (fixná), RPMN: 16,09 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 9 266,19 EUR. Po zohľadnení odmeny za celé obdobie splácania: Úroková sadzba: 9,98 % p. a. (fixná), RPMN: 10,57 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 7 834,19 EUR. Odmena Vám bude vyplatená za riadne splácanie každý rok vo výške až 179 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 1 432 EUR.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/5500-za-99-eur/