Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 7 000 EUR, výška mesačnej splátky: 122,78 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 4,24 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako  požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 14,10 % p. a. (fixná), RPMN: 15,28 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 11 545,56 EUR. Po zohľadnení odmeny za celé obdobie splácania: Úroková sadzba: 8,69 % p. a. (fixná), RPMN: 9,11 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 9 537,56 EUR. Odmena Vám bude vyplatená za riadne splácanie každý rok vo výške až 251 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 2 008 EUR.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/7000-za-123-eur/