Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN):

Celková výška pôžičky: 30 000 EUR, výška mesačnej splátky: 439,87 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 438,07 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako  požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 8,90 % p. a. (fixná), RPMN: 8,99 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 41 385,85 EUR.

Po zohľadnení okamžitej odmeny a odmeny za riadne splácanie za celé obdobie splácania: Úroková sadzba: 6,45 % p. a. (fixná), RPMN: 6,64 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 38 185,85 EUR. Okamžitá odmena 400 EUR Vám bude vyplatená po načerpaní pôžičky. Odmena za riadne splácanie Vám bude vyplatená  každý rok vo výške až 400 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 3 600 EUR. Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/standard-30-000-eur-za-69/