Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 30 000 EUR, výška mesačnej splátky: 439,87 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 438,07 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako  požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 8,90 % p. a. (fixná), RPMN: 9,41 %, celková čiastka ktorú zaplatíte: 41 785,85 EUR. Po zohľadnení odmeny za celé obdobie splácania: Úroková sadzba: 6,73 % p. a. (fixná), RPMN: 7,02 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 38 569,85 EUR. Odmena Vám bude vyplatená za riadne splácanie každý rok vo výške až 402 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 3 216 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/rpmn-priklady/standard-30-000-eur-za-69/