Možnosť požiadať o odklad podľa zákona Lex Corona:

 • O odklad splátok môže žiadať každý klient, ktorý podá žiadosť o odklad splátok úveru v čase od 9.4.2020 do konca pandémie (t.z. do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá).
 • Žiadosť je možné podať na pobočke, alebo telefonicky. Ak máte záujem požiadať o odklad splátok, kontaktujte prosím Infolinku na čísle 0850 850 555, ktorá Vám je k dispozícií v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku.
 • Prikladáme vzor žiadosti, ako aj návrh banky na úpravu splácania po odklade – žiadosť je potrebné zaslať na  info@raiffeisen.sk. Pre podanie žiadosti je potrebné vyplniť Žiadosť o odklad splátok (strana 1). Ak chcete mať odklad vyriešený k jednom kroku, vyplňte a zašlite spolu so žiadosťou aj Dohodu o spôsobe splácania pôžičky (strana 2), ktorú banka navrhla ako najvhodnejší spôsob odkladu splátok v súlade so zákonom.

Podmienky a dôsledky odkladu splátok podľa zákona Lex Corona:

 • Klient musí splniť zákonné podmienky
  • nemá omeškanie viac ako 30 dní k dátumu podania žiadosti
  • nemá v omeškaní k 29.2.2020 splátku úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere u nás
 • O odklad splátok je možné požiadať až na 9 mesiacov.
 • Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru (istinu a úroky) sa odkladá na neskôr, pričom aj po dobu odkladu splátok sa úver ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa banka s klientom dohodne.
 • O odklad splátok toho istého úveru môže klient požiadať len raz.
 • O odklad splátok môže požiadať ako dlžník, tak aj spoludlžník.
 • Banka sa k odkladu vyjadrí ihneď, najneskôr však do 30 dní od podania žiadosti.
 • Odklad splátok je bez poplatkov, nákladov a odplaty.
 • Aj, ak je povolený odklad splátok, stále máte možnosť úver alebo jeho časť predčasne splatiť. V takomto prípade je však potrebné podať žiadosť, povolený odklad splátok sa ruší a o ďalšom pokračovaní v splácaní sa dohodnete s bankou.
 • Odklad splátok povolený bankou:
  • do 31.3.2021 - odložené splátky klienta v úverovom registri sa nebudú považovať za omeškané. Odklad splátok nebude zhoršovať kreditnú kvalitu klienta pri posudzovaní možnosti klienta získať úver po skončení odkladu splátok,
  • po 1.4.2021 - odložené splátky klienta v úverovom registri sa budú považovať za omeškané. Odložené splátky, ktoré sa budú považovať za omeškané, môžu mať v budúcnosti dopad na poskytnutie ďalších úverov.

Najčastejšie otázky

--- WJdocId-9188 ---
--- WJdocId-9189 ---
--- WJdocId-9190 ---
--- WJdocId-9191 ---
--- WJdocId-9192 ---
--- WJdocId-9193 ---
--- WJdocId-9194 ---
--- WJdocId-9195 ---
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/dolezite-informacie/koronavirus/odklad-splatok/