Dovoľujeme si vás informovať o úprave otváracích hodín pobočiek Raiffeisen banky z dôvodu nových protipandemických opatrení a sviatkov. Viac informácií

Dovoľujeme si vás informovať o úprave otváracích hodín pobočiek Raiffeisen banky z dôvodu nových protipandemických opatrení a sviatkov. Viac informácií

Zmena otváracích hodín pobočiek z dôvodu nových opatrení

16.04.2021

Vážení klienti,

z dôvodu nových opatrení upravujeme otváracie hodiny v našich pobočkách od 03.02.2021 nasledovne:

Pobočky mimo nákupných centier:

Otvorené počas svojich štandardných otváracích hodín.

 

Pobočky v nákupných centrách:

Upravené otváracie hodiny

  PO - PIA SO NE
Bratislava - Tesco Petržalka 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Nitra - OC Mlyny 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Bratislava - Avion 10:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Poprad - Forum 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Žilina - Aupark 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Košice - Aupark 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Bratislava - Central 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00
Trnava - City Arena 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Bratislava - Aupark 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00
Bratislava - Bory 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00

Štandardné otváracie hodiny

  PO - PIA SO NE
Bratislava - OC Lamač 09:00 - 19:00 09:00 - 17:00 ZATVORENÉ
Košice - Galéria 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Bratislava - Avion 10:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Banská Bystrica - Európa 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Prievidza - Korzo 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Košice - Aupark 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00 09:00 - 19:00
Banská Bystrica - Tesco 09:00 - 19:00 09:00 - 17:00 ZATVORENÉ
Prešov - Eperia 09:00 - 19:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00

 

Prosíme vás, aby ste vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne ochorenia Covid-19 zodpovedne pristupovali k svojmu okoliu.

Do našich pobočiek je vstup povolený len s platným potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR*.

*Režim vstupu osôb do prevádzok a priestorov Tatra banky a.s.,odštepný závod Raiffeisen banka

Povinnosť mať negatívny test na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na:

a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
d) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
e) osoby nad 65 rokov veku,
f) dieťa do desiatich rokov veku,
g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
l) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
m) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,

S úctou

Raiffeisen banka

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2019 Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/zmena-otvaracich-hodin-pobociek-z-dovodu-novych-opatreni/