Princípy etickej diskusie na sociálnych sieťach  Princípy etickej diskusie na sociálnych sieťach 

Princípy etickej diskusie na sociálnych sieťach 

Veríme, že sociálne siete môžu byť priestor, v ktorom sa navzájom rešpek tujeme a prejavujeme si úctu. Podporujeme diverzitu a ctíme si rôzne názory našich diskutujúcich. Aby prostredie našich sociálnych sietí bolo kultivované, prinášame tri princípy etickej komunikácie . Prosíme všetkých diskutujúcich, aby tieto pravidlá rešpektovali a budovali tak spoločne s nami slobodný, slušný a bezpečný online priestor pre nás a pre budúce generácie. 

 • Sloboda 

  Sociálne siete pre nás predstavujú slobodný priestor, kde má každý možnosť vyjadriť svoj názor. Ctíme si slobodu slova a zároveň veríme, že sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého. 
  Prejavy nenávisti preto nemajú pod našimi príspevkami miesto. 

 • Slušnosť 

  Aj na sociálnych sieťach vieme spoluvytvárať kultivované prostredie. Ako spoločensky zodpovedná firma sa nebojíme zaujať stanovisko, postaviť sa za dobrú vec a prijať spätnú väzbu. Podporu jeme takú diskusiu, ktorá je partnerská, rešpektuje rozdielne postoje a názory a nie je v rozpore s dobrými mravmi. 

 • Bezpečnosť 

  Digitálny svet vrátane sociálnych sietí v sebe ukrýva aj množstvo hrozieb. Záleží nám na tom, aby mohli slušní diskutujúci bezpečne vyjadriť svoj názor. Diskusia pod našimi príspevkami je preto moderovaná a vylúčime z nej každého, kto sa zapája za účelom manipulácie, podvodu alebo šírenia nenávisti. 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/principy-etickej-diskusie/principy-etickej-diskusie-socialnych-sietach/