Výpisy zasielame vždy na začiatku každého mesiaca e-mailom alebo poštou. Vo výpise nájdete zhrnuté informácie o účte za celý predchádzajúci mesiac. Ku každému výpisu pribalíme aj mesačný prehľad hospodárenia.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/caste-otazky/kedy-ako-zasielate-vypisy-k-uctu/