• Suma vášho dôchodku sa zníži o 3,6 % za každý rok, o ktorý odídete do dôchodku skôr (ak máte odpracovaných najmenej 40 rokov).

  • Doplnkovým dôchodkovým sporením (III. pilier) je výhodné toto krátenie kompenzovať. 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/dds-odchod-do-dochodku/kratenie-statneho-dochodku/