• III. pilier môžete čerpať už na predčasnom dôchodku.

  • Na sporenie v III. pilieri vám môže prispievať aj zamestnávateľ, vďaka čomu bude váš doplnkový dôchodok ešte vyšší.

  • Príspevky na sporenie je možné odpočítať zo základu dane až do výšky 180 EUR ročne.

  • Dôchodkové úspory v III. pilieri sú predmetom dedenia.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/dds-odchod-do-dochodku/pripravte-iii-pilierom/