Áno, doplnkové dôchodkové sporenie môžete prerušiť kedykoľvek.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/dds/mozem-prerusit-platenie-prispevkov/