Ak pri prihlasovaní do Internet bankingu bude vaše správanie vyhodnotené ako neštandardné, systém od vás vyžiada dodatočné overenie autentifikačným nástrojom. Toto dodatočné overenie prebieha formou SMS kódu zaslaného na váš mobilný telefón.

Ak často cestujete, chystáte sa na dovolenku alebo predpokladáte, že zmeníte lokalitu prihlasovania, prípadne zvyknete využívať rôzne operačné systémy a prehliadače, skontrolujte a aktualizujte si, prosím, kontaktné údaje v časti Môj Profil v Internet bankingu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/nase-opatrenia/dodatocne-overovanie-prihlasenia-do-ib/