Využívame niekoľko vrstiev bezpečnosti - z rôznych dôvodov ich všetky nemôžeme prezradiť, ale štandardne sa používajú nasledujúce:

  • Všetky naše operačné systémy sú aktualizované najnovšími bezpečnostnými záplatami.
  • Náš antivírový softvér je vždy aktualizovaný.
  • Používame firewally na zabránenie neautorizovanému vniknutiu.
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/nase-opatrenia/technologia/