Bezpečnostné diery/nedostatky sú poruchy, nedostatky alebo programové chyby. Tieto môžu neautorizovaní užívatelia využiť na prístup do počítačových sietí alebo webových serverov z internetu. Keď sa tieto citlivé miesta stanú známymi, vydavatelia softvéru vyvinú "záplaty", "opravy" alebo "aktualizácie", ktoré si môžete stiahnuť z internetu a odstrániť problémy.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/on-line-slovnik/citlivost-bezpecnost/