Phishingové podvody Čoraz viac sa vyskytujúce pokusy o podvod zo strany bezohľadných jednotlivcov sa nazýva phishing.

Phishing zahŕňa odoslanie e-mailovej správy na čo najviac internetových e-mailových adries, koľko sa dá zohnať, pričom správa tvrdí, že ju zasiela legitímna organizácia ako napríklad banka, poskytovateľ on-line služieb, on-line predajca a pod. E-mail žiada prijímateľa o aktualizáciu alebo overenie jeho osobných a finančných údajov, vrátane dátumu narodenia, prihlasovacích údajov, údajov o účte, číslach kreditných kariet, PIN, a pod. Niektoré e-mailové správy obsahujú vyhrážky, že neaktualizovanie alebo neoverenie platnosti môže viesť napríklad k zmrazeniu účtu. Cieľom je naviesť neopatrných prijímateľov, ktorí sú zákazníkmi legitímnej organizácie, ktorú e-mail napodobňuje, odpovedať na e-mail a poskytnúť požadované informácie.

E-mail obsahuje odkaz, ktorý vás privedie na nastrčenú webovú stránku, ktorá vyzerá rovnako, alebo veľmi podobne ako skutočná stránka imitovanej organizácie. V niektorých prípadoch sa po kliknutí na odkaz v e-maile dostanete na skutočnú stránku, ale tá je prekrytá malým oknom s nastrčenou stránkou, čo vyzerá dôveryhodnejšie. Kliknutím na odkaz si môžete taktiež do počítača stiahnuť podvodnícky softvér, nazývaný aj "spyware", ktorý bude zaznamenávať vaše používanie internetu a odosielať tieto údaje a možno aj protokol stlačených klávesov podvodníkovi. Podvodníci využijú tieto finančné informácie na napadnutie bankových účtov, kreditných kariet, a pod.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/on-line-slovnik/phishing/