Heslá sú kľúčom k on-line informáciám o vašom účte. Snažte sa vyhnúť používaniu rovnakého hesla do rôznych systémov, ktoré sú pre vás dôležité. Takéto konanie vystavuje vaše peniaze riziku v prípade, že niekto odhalí toto vaše jediné heslo. Z tohto dôvodu sa dôrazne odporúča mať jedinečné heslo pre každú službu, ktorá je taká dôležitá ako váš Internet banking.

Pri výbere vhodného hesla môžete zvážiť nasledujúce:

Buďte iný - Vyhýbajte sa používaniu rovnakého hesla pre rôzne služby.

Nebuďte osobný - Nepoužívajte heslá, ktoré je možné ľahko uhádnuť, napr. mená detí, mená domácich zvierat, dátumy narodenia, telefónne čísla.

Nikdy si ich nezapisujte - Dôrazne odporúčame nikdy si nezapisovať ani inak nezaznamenávať svoje heslá. Ak máte však pocit, že nemáte inú možnosť, mali by ste si vždy overiť, že ste heslo zapísali takým spôsobom, ktorému rozumiete len vy a nikto iný.

V žiadnom prípade by ste nemali svoje prihlasovacie údaje na Internet banking kdekoľvek zverejňovať, okrem stránky bankingu, ku ktorej by ste sa mali dostať normálnym spôsobom a priamo, a nikdy nie prostredníctvom odkazu v e-maile.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/pat-pravidiel/odporucanie-k-heslam/