Používajte osobné firewally

Osobný firewall je ďalším malým programom, ktorý vám pomáha chrániť váš počítač a jeho obsah pred narušiteľmi z internetu. Po nainštalovaní zablokuje neautorizovaný pohyb dát do a z vášho počítača.

Vybrať si možno z množstva účinných programov. Bežné komerčné produkty sú Kerio, Zone Labs, McAfee a Computer Associates.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/pat-pravidiel/osobne-firewally/