Aj keď ste off-line, je veľa možností ako sa chrániť. Zameriavame sa na udržiavanie súkromných informácií v absolútnom utajení.

Najdôležitejšie tipy

 • Udržiavajte svoje údaje v bezpečí
 • Nikdy s nikým nezdieľajte svoj identifikačné názvy užívateľa, heslá alebo akékoľvek jedinečné osobné identifikačné údaje/podrobnosti. Taktiež by ste nemali poskytovať svoje osobné údaje nikomu po telefóne alebo webovej stránke, pokiaľ ste si dostatočne neoverili identitu prijímateľa takýchto informácií. Raiffeisen banka vás nikdy nebude žiadať o internetové hesla telefonicky. Mali by ste sa svoje heslá naučiť; nenoste ich zapísané nikde v peňaženke alebo kabelke.
 • Čítajte bankové výpisy.
 • Kontrolujte si svoje výpisy k účtom a kreditným kartám, či neobsahujú nezvyčajné transakcie alebo výbery, a ak narazíte na akékoľvek nezrovnalosti, okamžite upozornite banku.
 • Upozornite banku na každú zmenu.
 • Povedzte nám o akejkoľvek zmene vo vašich osobných údajoch (napr. zmena adresy).
 • Svoje bankové dokumenty, ako napríklad výpisy z účtov, uložte na bezpečnom mieste.
 • Kreditné a Platobné bankové karty.
 • Ak plánujete zrušiť kartu (alebo ak uplynie doba jej platnosti), okamžite kartu zničte prestrihnutím na polovicu cez číslo účtu a magnetický prúžok.
 • Seba a svoj majetok udržujte v bezpečí a pod ochranou, aby ste minimalizovali riziko okradnutia.
 • Buďte opatrný pri každej osobnej informácii, ktorú odhadzujete. Ak môžete, zničte potvrdenky, schválenia žiadostí o kreditnú kartu, bankové výpisy a všetky účty, ktoré obsahujú osobné údaje.
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/vase-opatrenia/chrante-aj-vtedy-ked-ste-offline/