Internet ponúka hackerom príležitosť nabúrať sa do vášho systému. Aj keď je internet výbornou príležitosťou získať rôzne demá, programy a hudbu podľa chuti, práve pri takýchto aktivitách môžete byť najviac v ohrození. Existuje množstvo krokov, ktorými sa môžete ochrániť.

Najdôležitejšie tipy

  • Nezdieľajte počítače - vypnite možnosť zdieľania na vašom počítači ('File and Printer Sharing'), aby ste predišli neautorizovanému prístupu. Pokyny nájdete v Pomocníkovi vášho počítača.
  • Prípony názvov súborov - väčšina operačných systémov využíva prípony názvov súborov. Napríklad názov dokumentu Microsoft Word je zakončený príponou .doc a fotografia sa môže končiť .jpg Niektoré operačné systémy štandardne nezobrazujú tieto prípony. Aj keď takto vyzerajú názvy súborov čistejšie a prehľadnejšie, umožňuje to vírusom lepšie sa ukryť. Pomocou funkcií Pomocníka vášho počítača (Index a slovo "zobraziť" - "display") vyhľadáte postup, ako zobraziť prípony súborov. Každý súbor so zjavne dvojitou príponou - napr. wow.jpg.pif je takmer určite vírus a nikdy by sa nemal otvárať.
  • Nevyžiadané e-mailové správy s prílohami otvárajte len veľmi opatrne - bežný spôsob rozširovania vírusov je prostredníctvom elektronickej pošty. Niektoré vírusy rozposielajú kópie seba samých každému, kto sa nachádza v adresári napadnutého počítača. To znamená, že vírus sa môže objaviť v pošte od niekoho, koho poznáte. Nikdy neotvárajte e-mailovú prílohu, ktorá obsahuje súbor s príponou .exe, .pif alebo .vbs, keďže tieto sú zvyčajne využívané vírusmi.
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/vase-opatrenia/udrziavajte-svoj-pocitac-bezpeci/