V prípade, že bankové služby využívate prostredníctvom vášho mobilného telefónu, je rovnako dôležité dodržiavať niekoľko bezpečnostných pravidiel.

 • Udržiavajte svoje údaje v bezpečí.
 • Nikdy s nikým nezdieľajte svoje prístupové údaje. Svoj PIN, BPIN, PUK a BPUK kód by ste sa mali naučiť; nenoste ich zapísané nikde v blízkosti mobilného zariadenia. Prístupové údaje do Internet bankingu neukladajte do vášho mobilného zariadenia.
 • Nenechávajte svoje mobilné zariadenie bez dozoru
 • Nesťahujte do mobilu čokoľvek z neznámeho zdroja
 • Rôzne neoverené Java aplikácie, hry a pod. môžu zariadenie poškodiť.
 • Využívajte bezpečnú wifi sieť
 • Nikdy sa nepripájajte k neznámej (verejnej) wifi sieti a vždy používajte sieť so zabezpečeným prístupom (WPA)
 • Vypnite si automatické pripájanie cez bluetooth
 • Bluetooth a wifi zapínajte vždy len v prípade potreby. Vždy sledujte, či vaše mobilné zariadenie nekomunikuje s neznámymi zariadeniami.
 • Pravidelne aktualizujte softvér
 • Ak vaše mobilné zariadenie využíva operačný systém s podporou aktualizácie softvéru, pravidelne ho aktualizujte, rovnako ako antivírový program.
 • V prípade straty SIM karty bezodkladne kontaktujte svojho mobilného operátora a požiadajte o jej zablokovanie
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/vase-opatrenia/udrziavajte-svoje-mobilne-zariadenie-bezpeci/