E-maily, ktoré sú odosielané alebo prijímané cez bežnú e-mailovú adresu (napr. [email protected]) nie sú vo všeobecnosti bezpečné a nemajú zašifrovaný obsah. Z toho dôvodu sú všetky osobné údaje, ktoré zadáte do e-mailov vystavené riziku zachytenia neautorizovanými osobami. Heslo k Internet bankingu nikdy a nikomu neposielajte.

Najdôležitejšie tipy

  • Dôverné údaje nikdy neposielajte e-mailom - Neodpovedajte na žiadne nečakané e-maily, ktoré od vás žiadajú osobné údaje. Nevyžiadané e-mailové správy s prílohami otvárajte len veľmi opatrne.
  • Bežný spôsob rozširovania vírusov je prostredníctvom elektronickej pošty. Niektoré vírusy rozposielajú kópie seba samých každému, kto sa nachádza v adresári napadnutého počítača. To znamená, že vírus sa môže objaviť v pošte od niekoho, koho poznáte.
  • Nikdy neotvárajte e-mailovú prílohu, ktorá obsahuje súbor s príponou .exe, .pif alebo .vbs, keďže tieto sú zvyčajne využívané vírusmi.
  • Každý súbor so zjavne dvojitou príponou je takmer určite vírus a mal by byť vymazaný. Ďalšie pokyny nájdete v Pomocníkovi vášho počítača.
  • Zistite si, koho používate ako svojho Poskytovateľa internetových služieb (ISP - Internet Service Provider)
  • Okrem rozdielnych cien ponúkajú ISP aj paletu služieb, ktorá zahŕňa antivírovú ochranu proti prichádzajúcim infikovaným e-mailom.
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/bezpecnost/vase-opatrenia/udrziavajte-svoju-elektronicku-postu-bezpeci/