Vnútrobankové platby je možné realizovať:

  • non-stop, ale počas dennej uzávierky v trvaní cca. 30 minút, v sobotu 1,5 hod., ktorá je v pracovných dňoch spravidla v čase medzi 21:45 - 22:45 hod. a v sobotu v čase medzi 21:45 - 23:45 hod. sú dočasne neprístupné pohyby, stavy na účtoch sú informatívne a platobné prikazy sa vykonajú s dátumom spracovania nasledujúceho dňa.

Medzibankové platby (platby do všetkých bánk v SR okrem Tatra banky) je možné realizovať:

  • Pondelok - Sobota nonstop, ale po cca. 21:45 hodine, je možné realizovať medzibankové platobné príkazy len s dátumom spracovania nasledujúceho pracovného dňa.
  • Nedeľa nonstop, ale len s dátumom spracovania nasledujúceho pracovného dňa, tj. väčšinou v pondelok.

Trvalé platobné príkazy sú dočasne nedostupné v pracovných dňoch a v sobotu od cca 21:45 - do cca 4:00 hod.

Platobné príkazy, zadané cez Internet banking s dátumom splatnosti neskorším ako je dátum ich zadania, zrealizujeme v skorých ranných hodinách v deň splatnosti. Ak si zvolíte možnosť opakovania platby z dôvodu nedostatočného peňažného krytia na účte, systém sa pokúsi odoslať platbu opakovane v doobedných a poobedných hodinách v daný deň zúčtovania.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/limity-platby/denna-uzavierka-platieb/