Číslo klienta je identifikačný numerický kód, ktorý banka pridelí klientovi v rámcovej zmluve k jeho rodnému číslu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/internet-banking/najcastejsie-otazky/co-je-cislo-klienta/