Používatelia s ostatnými operačnými systémami (Windows Phone, staršie verzie OS Android, staršie verzie iOS) môžu vo svojich telefónoch používať Internet banking prostredníctvom linky "https://ib.raiffeisen.sk/" dostupnej aj z webových stránok banky "www.raiffeisen.sk" v podporovaných webových prehliadačoch.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/mobilna-aplikacia-2021/co-ak-nemam-vyhovujuce-zariadenie/