Okamžité platby budú dostupné len cez Internet banking, všetky platby zadané v pobočke alebo cez Infolinku budú spracované ako štandardné platby.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/okamzite-platby/bude-mozne-okamzite-platby-zadat-aj-pobocke-cez-infolinku/