Finančné prostriedky sú v tomto prípade pripísané na účet príjemcu do niekoľkých sekúnd, preto ich nebude možné po odoslaní zrušiť.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/okamzite-platby/bude-mozne-okamzitu-platbu-zrusit-po-jej-odoslani/