Euromenové krajiny v EÚ

 • Belgicko
 • Cyprus
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Írsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Malta
 • Nemecko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Slovínsko
 • Slovensko
 • Španielsko
 • Taliansko

Ne-euromenové krajiny EÚ

 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Rumunsko
 • Švédsko

Krajiny EHP mimo EÚ

 • Island

 • Lichtenštajsko
 • Nórsko

Krajiny mimo EHP*

 • Andora
 • Monako
 • San Marino
 • Spojené kráľovstvo
 • Švajčiarsko
 • Vatikán

*SEPA platby smerované do krajín mimo EÚ a EHP sú dočasne spoplatnené rovnako ako SEPA platby v rámci EÚ a EHP.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/platobny-styk/novy-podadresar/zoznam-krajin-sepa/