Platby vo všetkých menách:

  • Mjamarsko (Myanmar, Burma)

  • Severná Kórea
  • Irán
  • Sýria

Platby v USD:

  • Kuba

  • Sudán

Zároveň banka nerealizuje cezhraničné platby v prospech príjemcov v iných krajinách v prípade, ak na banku príjemcu platby alebo príjemcu platby sú vyhlásené medzinárodné sankcie v súlade so záko[1]nom č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/platobny-styk/zahranicna-platba/zoznam-krajin-do-ktorych-banka-nerealizuje-zahranicne-platby/